บริษัท สยามโอเชี่ยนเวิร์ล กรุงเทพ จำกัด
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลกรุงเทพ เป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สยามโอเชี่ยนเวิร์ลกรุงเทพ เป็นบริษัทในเครือโอเชี่ยนนิสกรุ๊ปซึ่งดำเนินธุรกิจมานานกว่า 17 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างความบันเทิงและความรู้ให้แก่ผู้เข้าชม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เครื่องแบบ, สิทธิ์ในการพาญาติเข้าชมอควาเรี่ยมฟรีทุกเดือน, ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม, เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามโอเชี่ยนเวิร์ล กรุงเทพ จำกัด
991 สยามพารากอน ชั้น B1-B2 ถ.พระราม 1 10330
เว็บไซต์: www.siamoceanworld.com
ใช้งานแผนที่