บริษัท อัลฟ่า เอ็นไวโรเทค อินดัสตรี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากการนำกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัย มาผลิตฉนวนกันความร้อน และเสียง เยื่อกระดาษ CELLUMAX ที่มีคุณภาพสูง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 90 บาท - มีที่พักให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อัลฟ่า เอ็นไวโรเทค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
99/26 หมู่ที่ 13 ถ.บางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.cellumax.net
ใช้งานแผนที่