บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นหน่วยงานที่ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่ม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: www.jgsee.kmutt.ac.th