ประกอบกิจการฉีดซิ้งค์และปั้มขึ้นรูปโลหะ
สวัสดิการ
-ชุดฟอร์ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามคาสติ้ง โพรดักซ์ จำกัด
27/6 หมู่ 3 74000
เว็บไซต์: www.siamcasting.co.th
ใช้งานแผนที่