เริ่มเปิดทำการ ตั้งแต่ ปี 2532 เป็นบริษัทเกี่ยวกับอาหารปลากระป๋อง ส่งออก- นำเข้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ ฟู้ดส์ จำกัด
1126/9 ซอยเจนพัฒนา ถนนพหลโยธิ 32 10900
เว็บไซต์: www.edfood.com