บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 บนที่ดิน จำนวน 67 ไร่ โดยผลิตน้ำมันทดแทนน้ำมันเตาจากกระบวนการไพโรไลซิส ที่เรียกว่าน้ำมันสังเคราะห์ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ดำเนินงานภายใต้การบริหารของ “คุณอภิสิทธิ์ วรปรัชญา คุณอัครเดช วรปรัชญา และคุณกฤษณ ไทยดำรงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ”
ได้รับการส่งเสริมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1788 ( 1 ) / 2552
สวัสดิการ
  • เบี้ยกันดาร 1,000 บาท
  • เบี้ยขยัน 1,000 บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • อื่นๆ ตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
777 หมู่ 9
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เว็บไซต์: www.btr.co.th
ใช้งานแผนที่