บริษัท K.R.C Transport & Service เป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตู้คอนเทนเนอร์และซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% หรือ 5%
 • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมได้ ไม่เกิน 12 วัน/ปี
 • - วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน
 • - ว่าจ้างเป็นพนักงานรายเดือน
 • - บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ไม่ใช่ Subcontract)
 • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าตำแหน่งตามระดับตำแหน่ง
 • - ค่าช่วยเหลืองานศพ (กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต)
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ของขวัญวันเกิด
 • - กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย
 • - จัดงานปีใหม่
ติดต่อ
K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
96 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.krctrans.com
ใช้งานแผนที่