สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
เป็นสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
126/440 หมู่ 5 การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ 11120
เว็บไซต์: www.blindcenter.or.th