Thai Nikken Enterprise Co., Ltd
บริษัทผลิต Food Ingredient จำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
-โบนัส -วันลาพักร้อนประจำปี -ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน -ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Nikken Enterprise Co., Ltd
เลขที่ 1 ชั้น 12 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ C.2 บางนา ตราด25 ถนนบางนา ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่