บริษัท เอ็น.ที.อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินงานด้านการจัดจำหน่าย และบริการงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.ประกันสังคม 3.โบนัส / เบี้ยขยัน 4.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.ที.อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
46/73 หมู่ 1 หมู่บ้านแสนสุข ถ.ประชาชื่น ซ.6 11000