บริษัท เดย์ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนกับต่างประเทศ จำหน่ายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักงานด้านบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะเติบโตพร้อมกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานต่อไป
สวัสดิการ
  • 1.ค่าเบี้ยขยัน
  • 2.ค่าน้ำมัน
  • 3.ค่าโทรศัพท์
  • 4.เงินกู้บริษัท
  • 5.บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • 6.โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • 7.สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดย์ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
169/13 หมู่ 3 อาคารพาณิชย์ เอ็ม.ที. ถนนลำลูกกา
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.daysambkk.com
ใช้งานแผนที่