บริษัท นาดีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจข้าวสารถุง ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวสารรายใหญ่ในภาคใต้มากว่า 30 ปี ภายใต้สินค้าตราพวงแก้ว, ห้าทิศ, สร้อยฟ้า เป็นที่ยอมรับของตลาดมานาน ทางบริษัทได้ริเริ่มที่จะขยายตลาดสินค้าข้าวสารของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้น โดยใช้ระบบการตลาดส่งเสริมตัวแทน จำหน่ายให้มีศักยภาพในด้านการแข่งขันสูงสุดมีจุดเด่นในการขายแตกต่างจากคู่แข่ง และมีโอกาสสร้างรายได้หลายทางอย่างมั่นคง ขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็วและตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินกู้ฉุกเฉิน ข้าวฟรี ปรับเงินเดือน โบนัส งานเลี้ยงประจำปี
zeroPositionMessage
ติดต่อ
บริษัท นาดีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
429/24 ถ.ลาดพร้าววังหิน 10230
เว็บไซต์: www.nadee-rice.com