บริษัท ตะวันพัฒน์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเช่าที่พัก - ค่าอาหารมื้อกลางวัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ตะวันพัฒน์ จำกัด
98/97 หมู่ที่ 8
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่