JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค คอมมา เทดดิ้ง
นำเข้าและส่งออกสารเคมี
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค คอมมา เทดดิ้ง
101/80-82 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000