ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค คอมมา เทดดิ้ง
นำเข้าและส่งออกสารเคมี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิค คอมมา เทดดิ้ง
101/80-82 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ 11000