บริษัท คิงฟิชกรุ๊ป จำกัด
บริษัทคิงฟิช กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์พื้นที่การเลี้ยง วางระบบฟาร์ม อุปกรณ์การเลี้ยงเฉพาะในระบบ ประกอบกิจการการเลี้ยงปลาทับทิม ปลานิล ปลาคัง และจำหน่ายอาหารปลาทุกชนิด
Benefits
- โบนัส - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าน้ำมัน - ค่าที่พัก - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คิงฟิชกรุ๊ป จำกัด
103 หมู่ที่ 4
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120