Mikyoung Electronics (Thailand) Co., Ltd.
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
สวัสดิการ
  • - อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด
  • - ค่าอาหาร วันละ 20 บาท
  • - ค่าเดินทาง วันละ 15 บาท
  • - เบี้ยขยัน 10%
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mikyoung Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1/8 หมู่ที่ 4 ซ.สุขาภิบาล 3
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่