บริษัท เพชรสยาม ดีลัคซ์ แวร์ จำกัด
เป็นผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนภายในประเทศ และส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพชรสยาม ดีลัคซ์ แวร์ จำกัด
88/97-98 ม.7 ซ.โรงพยาบาล 10150