ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ออกแบบ ผลิตติดตั้ง สั่งทำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี เค ฟู้ดเท็ค
1129/11 ซ.ลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว 10240
เว็บไซต์: www.ekfoodtech.com