บริษัท ทำธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร เป็นธุรกิจครบวงจร มีโรงงานผลิต ท่าเรือส่งออกเอง
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. สวัสดิการเบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง 5. สวัสดิการเงินสมรส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โชคชัยพืชผล และกลุ่มบริษัทในเครือ
71 ถนนศาลาเเดง 10500
เว็บไซต์: www.kengsenggroup.com