บริษัท ทำธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร เป็นธุรกิจครบวงจร มีโรงงานผลิต ท่าเรือส่งออกเอง
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. สวัสดิการเบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง
  • 5. สวัสดิการเงินสมรส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โชคชัยพืชผล และกลุ่มบริษัทในเครือ
71 ถนนศาลาเเดง 10500
เว็บไซต์: www.kengsenggroup.com