เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดำเนินธุรกิจทางการเงิน เช่น การออกบัตรเครดิต สินเชื่อ ฯลฯ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคาร ยูโอบี เปิดรับบุคคลที่มีความกระตือรื้อร้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการลูกค้า
สวัสดิการ
-มีโบนัสทุก 3 เดือน และโบนัสรายปี -เทเลมาร์เก็ตติ้ง งานประจำไม่ต้องพบลูกค้า -มีค่า Commission สูง -สวัสดิการไปต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง -บรรจุเป็น Saff ของธนาคารในกรณีทำผลงานเป็นตามเป้าที่ธนาคารกำหนดไว้
ติดต่อ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ถ.เพชรเกษม 33/4
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วิธีการเดินทาง
-สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ทางออกที่ 4
ใช้งานแผนที่