JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การซ่อมและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม - OT - เบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน - สิ้นปีมีโบนัส
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
20/194 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ซอยแฟคตอรี่เฮาส์ 8
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.suncomotor.com