บริษัท มหาชัยอุบล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดสรรและก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร และอื่นๆ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - อาหารที่พัก
  • - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มหาชัยอุบล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
105-109 ถ.แจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เว็บไซต์: www.mlh.co.th