บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตสำลีเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด
1031 ถนนประชาพัฒนา 10520