ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค เอ็กเทอนอล คอนสตรัคชั่น
รับเหมาก่อสร้างงานภายในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเช่าบ้าน - ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเค เอ็กเทอนอล คอนสตรัคชั่น
78/92 หมู่บ้านฟ้าพฤกษ์วนา 12150