บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด (Playwork Co., Ltd.) เป็นบริษัท IT ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจที่คลอบคลุมในหลายภาคส่วน เช่น Mobile Content and Applications, Web Site, Streaming Solutions, IPTV, Mobile TV และ Wireless Technology (BWA) บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของเรา ท่านที่สนใจจะมาร่วมทีมกับเรา สามารถส่ง Resume มาที่ job@playwork.co.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.playwork.co.th
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์, ทาวเวอร์ บี ชั้น 24 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.playwork.co.th
ใช้งานแผนที่