บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด (Playwork Co., Ltd.) เป็นบริษัท IT ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจที่คลอบคลุมในหลายภาคส่วน เช่น Mobile Content and Applications, Web Site, Streaming Solutions, IPTV, Mobile TV และ Wireless Technology (BWA)<br/><br/>
บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก เพื่อรองรับการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของเรา ท่านที่สนใจจะมาร่วมทีมกับเรา สามารถส่ง Resume มาที่ <br/><br/>job@playwork.co.th<br/><br/>
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <br/><br/>
www.playwork.co.th
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์, ทาวเวอร์ บี ชั้น 24 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.playwork.co.th
ใช้งานแผนที่