SSN Sale and Distribution Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับแท้ ทั้งในประเทศและส่งออก โดยเป็นบริษัทลูกของร้านธัญญมณีที่ต้องการขยายโอกาสทางการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ ดำเนินงานในธุรกิจนี้มามากกว่า 30 ปี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม และโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SSN Sale and Distribution Co., Ltd.
29/1 ถ. ศรีจันทร์
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เว็บไซต์: www.thanyamanee.com
ใช้งานแผนที่