บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2539
โดยดำเนินธุรกิจประเภท IT Solution หรือ ผู้ให้บริการ, ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบสนองปัญหาทางธุรกิจขององค์กรทั่วไป
ติดต่อ
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 ม. 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.baycoms.com
ใช้งานแผนที่