บริษัท เอ ซี เอส เอส จำกัด
เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านสอบบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบภายใน ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร ฯ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ ซี เอส เอส จำกัด
334 ซอยรามอินทรา 61
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.acss.co.th
ใช้งานแผนที่