บริษัท ไคโก อีจี. จำกัด
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบผลิต ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบบำบัดของเสีย น้ำเสีย ของโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไคโก อีจี. จำกัด
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น13 ห้อง13 บี/2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร