บริษัท บริษัท นิว ไทย วีล เมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตล้อเเม็กซ์อัลลอยด์ อะลูมิเนียม มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนรวม 7 โรงงาน เเละมีบริษัทจัดจำหน่าย 1 เเห่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2004 ได้ผ่านการระดมทุน จดทะเบียนในนาม ลี่จง วิว กรุ๊ป ที่ประเทศสิงคโปร์ เเละในปีค.ศ. 2005 ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ขณะนี้ได้ขยายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง และได้เปิดการผลิตเมื่อเดือน มกราคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความต้องการพนักงานเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่พร้อมเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง (สายเครือฯ,เขาขยาย) - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - ค่าอาหารกลางวัน - ข้าวสวย ฟรี - ชุดฟอร์มพนักงาน - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 7/318 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่