บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
ประกอบธุรกิจดำเนินการให้บริการเช่า ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า เพื่อขนส่งไปยังต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • -พักร้อน 10 วัน
 • -ลากิจ 6 วัน
 • -วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • -ชุดฟอร์มพนักงาน
 • -ตรวจสุขภาพประจำปี
 • -เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • -อุปกรณ์ PPE
 • -เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • -กินเลี้ยงบริษัทประจำปี
 • -โบนัสประจำปีไม่้น้อยกว่า 3 เดือน( ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ )
ติดต่อ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่