บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
Stonehenge Inter Co., Ltd. is part of Stonehenge Group, established in 2004, specialized in the construction management, project supervision, and consulting services. Our staffs are well known and professional engineers. We confidently feel that our services will be the best quality and standard which conforming to your requirement and budget. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจทางด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมงานที่ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้า ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยเลี้ยง - ค่าล่วงเวลา - โบนัส - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าใบประกอบวิชาชีพ - การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานต่างประเทศ - ในประเทศ - ทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดา - และอื่นฯ ทั้งนี้ตามกฎระเบียบบริษัทฯ.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.stonehengeinter.com
วิธีการเดินทาง
MRT รัชดา (รัชดาภิเษกซอย19)
ใช้งานแผนที่