บริษัท หงส์ชางพลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัทเรา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแม่ฉีดพลาสติก และรับฉีดพลาสติกงานทุกรูปแบบ
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์มประกันสังคม ค่าข้าว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หงส์ชางพลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด
8,10,12 ซอยเทียนทะเล 26 10150