บริษัท หงส์ชางพลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัทเรา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแม่ฉีดพลาสติก
และรับฉีดพลาสติกงานทุกรูปแบบ
สวัสดิการ
  • ยูนิฟอร์มประกันสังคม ค่าข้าว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หงส์ชางพลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด
8,10,12 ซอยเทียนทะเล 26 10150