บริษัท ธนิยะ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับสถานพยาบาลรักษาโรคทั่วไป, ผิวหนังและความงาม
สวัสดิการ
1.รักษาพยาบาล 2.ประกันสังคม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.โบนัส,คอมมิชชั่น ,ค่าพาหนะ,ค่าโทรศัพท์ 5.หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดพักร้อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนิยะ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 4 ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.thaniyacenter.com