บริษัท ไนน สแลช จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม-ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน-ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน สแลช จำกัด
1123
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240