บริษัท ดามัวร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เช่น ชุดสายไฟเครื่องซักผ้า ชุดสายไฟไมโครเวฟ ซึ่งปัจจุบันกำลังขยายกิจการ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าอาหาร
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - เบี้ยขยันประจำเดือน
 • - เบี้ยขยันประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านทดลองงาน
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ห้องพยาบาล (ยาสามัญประจำบ้าน)
 • - สวัสดิการวันเกิด
 • - ยูนิฟอร์มประจำปี
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดามัวร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
609/2 หมู่ 1 20230
ใช้งานแผนที่