บริษัท ดามัวร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เช่น ชุดสายไฟเครื่องซักผ้า ชุดสายไฟไมโครเวฟ ซึ่งปัจจุบันกำลังขยายกิจการ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - รถรับส่งพนักงาน - เบี้ยขยันประจำเดือน - เบี้ยขยันประจำปี - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านทดลองงาน - ปรับเงินเดือนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ห้องพยาบาล (ยาสามัญประจำบ้าน) - สวัสดิการวันเกิด - ยูนิฟอร์มประจำปี - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดามัวร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
609/2 หมู่ 1 20230
ใช้งานแผนที่