บริษัท บางกอกพิษณุพาร์ท จำกัด
จัดจำหน่ายอะไหล่ รถแทรคเตอร์ รถขุด รถตัก อะไหล่อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกพิษณุพาร์ท จำกัด
120/2 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย
ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ใช้งานแผนที่