บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด
รับพัฒนาซอฟ์ทแวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเน้นที่ธุรกิจประเภทการผลิต เน้นการพัฒนาซอฟ์ทแวร์ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งระบบที่ใช้งานบน เครือข่าย Internet แบบ web-based และระบบที่ใช้ในเครือข่าย LAN ภายในหน่วยงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ Bupa
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด
9/2 อาคารสราญสุข สุพรีม ซอย สุขสวัสดิ์ 17 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: www.genesysinfo.com
ใช้งานแผนที่