บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จำกัด
ซื้อขายเคมีภัณฑ์(โซเว้นท์) จัดส่งให้ลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
 • 1. เงินเดือน
 • 2. เบี้ยขยัน
 • 3. ค่าที่พัก
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. โบนัส
 • 6. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 7. วันหยุดพักร้อน
 • 8. เงินกู้ยืมบริษัท
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล
 • 10.จัดสัมมนาท่องเที่ยวนอกสถานที่
 • 11.อื่นๆที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จำกัด
88/123 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ)
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.gctcl.com
ใช้งานแผนที่