บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จำกัด
ซื้อขายเคมีภัณฑ์(โซเว้นท์) จัดส่งให้ลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. เบี้ยขยัน 3. ค่าที่พัก 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. โบนัส 6. ชุดฟอร์มพนักงาน 7. วันหยุดพักร้อน 8. เงินกู้ยืมบริษัท 9. ค่ารักษาพยาบาล 10.จัดสัมมนาท่องเที่ยวนอกสถานที่ 11.อื่นๆที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จำกัด
88/123 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ)
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.gctcl.com
ใช้งานแผนที่