JobThai
บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (QS) มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคาและควบคุมงบประมาณก่อสร้าง (Cost Control) มากกว่า 30 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างในความดูแลที่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาท หลายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ มาร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกัน การร่วมงานกับเรา เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับบริษัทเจ้าของโครงการระดับประเทศมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล , บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) , โรงแรมและรีสอร์ท คอนโดมิเนียม คลังสินค้า เป็นต้น ทางบริษัทฯมีการจัดอบรมให้ความรู้องค์รวมในด้านการบริหารโครงการอยู่เสมอ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Software ต่างประเทศ นำมาเป็นโปรแกรมหลักในการทำงาน ซึ่งทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ที่พักต่างจังหวัด - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดประจำปี
บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
226/188 ชั้น 5 อาคารริเวียร่า 3 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120