บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
สวัสดิการ
  • - มีรถรับส่ง
  • - ค่าข้าว
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - โอที
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
614 หมู่ 5 21140