บริษัท ไอ อินเตอร์เทรด จำกัด
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าสินค้า เกี่ยวกับระบบสำรองไฟ ( Power Backup System)อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษาในด้าน Security System (CCTV, Access Control) และ Electrical System
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอ อินเตอร์เทรด จำกัด
599/304 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.i-intertrade.co.th