JobThai
บริษัท ซัมวอน โมลด์(ไทยแลนด์ )จำกัด
ฉีดขึ้นรูปพลาสติก เช่น แอร์ ,เครื่องซักผ้า
สวัสดิการ
- ค่าข้าว - ค่ารถ - เบี้ยขยัน 300, 400, 500
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซัมวอน โมลด์(ไทยแลนด์ )จำกัด
29/1 ม.4
ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000