โรงเรียนสอนภาษาเทวี
ให้บริการ คำปรึกษาด้านวีซ่ารับสอนทุกภาษาโดยเฉพาะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์มและเงินล่วงหน้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาเทวี
โรงเรียนสอนภาษาเทวี ซ.รามคำแหง 60/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.tlslanguageschool.com