ผลิต และจำหน่าย Conveyor และ Palletizer
สวัสดิการ
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ O.T. ประกันอุบัติเหตุ รพ.เอกชน ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูฟินเทรด (ประเทศไทย) จำกัด
888/226 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ 1 ถนนบางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.eufintrade.com
ใช้งานแผนที่