โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ สอนดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลปสากล นาฏศิลปไทย จำหน่ายหลักสูตรการเรียนศิลปดนตรี นาฏศิลป ศิลปการแสดง ดนตรีเด็กเล็ก จำหน่ายเครื่องดนตรีทุกชนิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแบนด์
1177 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.thebandmusicschool.com
ใช้งานแผนที่