โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ สอนดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลปสากล นาฏศิลปไทย จำหน่ายหลักสูตรการเรียนศิลปดนตรี นาฏศิลป ศิลปการแสดง ดนตรีเด็กเล็ก จำหน่ายเครื่องดนตรีทุกชนิด
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะแบนด์
1177 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
See Map