บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
บริษัทพิดิไลต์ แบมโก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2535 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ และมีความประสงค์ในการสรรหาพนักงานที่มีความกระตือรือร้น ขยันซื่อสัตย์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทดังตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.ศรีนครินทร์ 10520
เว็บไซต์: www.dr-fixit.co.th