บริษัท อี-ซี.โอ.พี.(ประเทศไทย)จำกัด
e-Cop is the trusted partner for managed risk and information security services to enterprises, and governments. It offers a comprehensive suite of services to identify and deal effectively with threats and risks related to information security management. Widely hailed as an innovative and leading information security industry bluechip, e-Cop operates and maintains several Security Operations Centres (SOC) around the world. All of which are ISO/IEC 27001 certified and powered by its award-winning security event correlation technology developed internally by its R&D team.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี-ซี.โอ.พี.(ประเทศไทย)จำกัด
ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคาร 3 ชั้น 16 เลขที่ 195 ห้อง 1608 ถ.สาทรใต้ 10120
เว็บไซต์: www.e-cop.net
ใช้งานแผนที่