บริษัท อลิซาเบธอาเขต จำกัด
โรงแรมตั้งอยู่ที่ถนนประดิพัทธ์ สะพานควาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อลิซาเบธอาเขต จำกัด
169/51 โรงแรมอลิซาเบธ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400