บริษัท ยูนิโรลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดทำการมาตั้งแต่ ปี 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบลำเลียงสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - OT - ค่าคอมมิสชัน - ค่านำมันรถ - ค่าอาหาร - ชุดยูนิฟร์อม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิโรลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
59/31-32 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ 10540
เว็บไซต์: www.unirothailand.com
ใช้งานแผนที่