บริษัท ยูนิโรลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดทำการมาตั้งแต่ ปี 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบลำเลียงสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - OT
  • - ค่าคอมมิสชัน
  • - ค่านำมันรถ
  • - ค่าอาหาร
  • - ชุดยูนิฟร์อม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิโรลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
59/31-32 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ 10540
เว็บไซต์: www.unirothailand.com
ใช้งานแผนที่